» English
 

Charlottenborg Fonden

Charlottenborg Fonden og Forårsudstillingen
For 160 år siden, i 1857, blev det besluttet at nedsætte en selvstændig og af Akademiet uafhængig udstillingskomite som fremover skulle varetage den årlige forårsudstilling på Kunsthal Charlottenborg. Det var starten på den institution som i dag hedder Charlottenborg Fonden. Lige siden 1857 har Fonden varetaget Forårsudstillingen og siden 1900 desuden også Charlottenborg Efterårsudstilling. Fra starten har Fondens vigtigste formål været at fremme og støtte kunsten - særligt den yngre del. Gennem sit lange virke har Charlottenborg Fonden løbende ændret organisation og styreform, uden dog grundlæggende at ændre på de værdier og det formål den er udsprunget af. Det er stadig den yngre del af billedkunsten, arkitekturen og kunsthåndværket / design den søger at fremme og det vil den blive ved med fremover.

Kunsthal Charlottenborg
I foråret 2006 indledtes en større forandringsproces af Charlottenborg Udstillingsbygning. Kulturministeriet udsendte en ny bekendtgørelse for institutionen, en ny bestyrelse og direktør blev ansat til sammen at forandre og revitalisere Charlottenborg Udstillingsbygning nationalt som internationalt. Forandringer som Charlottenborg Fonden har hilst velkomne og som ligger i tråd med de faglige og publikumsmæssige ambitioner Fonden stiler efter. Som led i denne forandringsproces har Charlottenborg Udstillingsbygning skiftet navn til Kunsthal Charlottenborg. Hermed er grunden også lagt til en ny dialog om fremtidens samarbejde mellem Charlottenborg Fonden og Kunsthal Charlottenborg.

Dialog og samarbejde
Fra 2008 indgår Charlottenborg fonden og Kunsthal Charlottenborg derfor et nyt tæt samarbejde, hvor Forårsudstillingen bibeholdes, men fundamentalt nytænkes så den frem over vil fremstå som en hybrid mellem Forårs- og Efterårsudstillingen. Målet er, at skabe en ny, bedre og mere ambitiøs udstilling som også i fremtiden er dagsordensættende, har fingeren på pulsen og når ud til et stort publikum.

Mix