» English
 

Jurystatement – forårsudstillingen 2013

På dette års Forårsudstilling vil man som beskuer møde værker af 75 danske og internationale kunstnere, der repræsenterer et bredt udsnit af praksisformer og tematikker i deres værker. Blandt disse 75 har juryen nomineret ti kunstnere, arkitekter og designere/kunsthåndværkere til sine tre priser og udvalgt tre vindere. De nominerede er James Day, Extrudox Tophøj & Ipsen, Anne Haaning, Marco Pando, Sophie Sahlqvist, Kristian Schrøder, Benjamin Tiven, Camilla Vuorenmaa, Kiyoshi Yamamoto og Tine Bernstorff Aagaard.
Blandt de deltagende kunstnere synes der at være en særlig interesse for at undersøge, hvordan globaliseringen indvirker på mennesker og samfund, ikke blot gennem internationale interaktioner og transaktioner – herunder outsourcing, globale handelsnetværk, international krigsførelse og grænseoverskridende kriminalitet – men også gennem de medier, vi som global offentlighed spejler os i, og de fysiske rum, vi færdes i. På udstillingen er der således flere politisk- og filosofisk-funderede værker, ligesom mange af de udstillende kunstnere er gået fænomenologisk afsøgende til værks for at undersøge, hvordan et givent medium indvirker på det budskab, det viderebringer – hvilken ideologi det er farvet af. Som fx Anne Haaning, der er modtager af juryens danske solopris.
I sin video “How to Other” dissekerer Haaning HD-mediet som for at undersøge, hvilken form for krops- og repræsentationsforståelse, dette specifikke medium indebærer, og hvordan det omgør forholdet mellem levende og dødt. Også Camilla Vuorenmaa, vinder af juryens internationale solopris, forholder sig til repræsentationskulturen, men modsat Haaning gør hun det ved at stoppe medieringsloopet, før det overhovedet kommer i gang, og hendes imposante træsnit kommer således aldrig til at fungere som trykflade for grafik. Herved peger Vuorenmaa på ‘materialiteten’ – trykfladens taktilitet og fysiske krop – som uomgængeligt udgangspunkt for al repræsentation, uanset denne repræsentations grad af virtualitet. Det er et greb, hun har til fælles med flere af udstillingens øvrige kunstnere, der netop sætter materialeundersøgelsen højt som en bibringer af singularitet i en verden af mediebårne simulakrer.
Som en afløber heraf finder man en anden af udstillingens prægnante tendenser, der går ud på at aktivere beskuer, udstillingsrum og –kontekst som katalysatorer for erkendelser vedrørende krop, rum, fællesskaber og omgangsformer. Således er vinderen af juryprisen, den unge arkitekt Tine Bernstorff Aagaard, med “Dissektionens Anatomi” et eksempel på, hvordan man med enkle midler kan pege på værkets tid og brug i en specifik kontekst: De historiske udstillingssale på Charlottenborg, der igen i år vil blive ramme om en sprudlende og mættet udstilling med samtidskunst, –arkitektur og –design.
Idet Forårsudstillingen inden for de seneste år er gået fra at være en national begivenhed til at tiltrække sig ansøgere fra hele verden, har vi i udvælgelsen ønsket at lade værkudvalget afspejle denne udvikling og at sikre en diversitet, der går bagom den skandinaviske minimalisme. Vi har ladet kvaliteten af de indsendte værker styre vore disponeringer og ikke i udgangspunktet tænkt på kurateringen/ophængningen af den endelige udstilling, da vi primært ser Forårsudstillingen som tilsynekomstflade for nye tendenser og talenter. Som sådan skal den ikke være skarpt kurateret, men snarere tage form af sine konstituerende enkeltdele: De udvalgte værker, der alle er af høj kvalitet og originalitet, og som tilbyder spændende indsigter og vinkler på verden og kunsten.
Hermed ønsker vi både kunstnere og publikum velkommen til Forårsudstillingen 2013.